Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

22 Temmuz 2015 Çarşamba

Hedonizm

                                                        Hedonizm
             Hedonizm veya Hazcılık,Sokrates'in öğrencisi olan Aristippos'un ortaya koyduğu felsefi bir akımdır.Bu felsefi akıma göre kişiye bu Dünya'da mutluluk getirebilecek yegane şey haz getiren eylemlerdir ve kişi mutlu olmak istiyorsa hayatını bu eylemlere göre yönlendirmelidir.Aristippos'un dışında hazcılık akımını savunan bir diğer önemli filozof Epikuros'dur.Aristippos'un aksine Epikuros bedensel haz yerine tinsel hazza önem verir.Epikuros'a göre bedensel hazlar geçicidir ama bilgelik hazzı insanın yanında daima kalır.
             Hedonist akımın önemli filozoflarından bir diğeri Ömer Hayyam'dır.Doğunun yetiştirdiği büyük değerlerden birisi olan Ömer Hayyam çağının geleneksel değerlerine karşı çıkmayı bilmiş ve büyük ürünler ortaya koymuştur.Bu ürünlerden bazıları üçüncü dereceden matematik denklemlerinin yer aldığı bir kitap ortaya koymuş,Celali Takvimini yapmayı başarmış ve rubailerini yazmıştır.
             Kaynakça
             Gökberk,Macit(2008),Felsefe Tarihi,İstanbul:Remzi
             Gültekin,D. Ali,(2010)Hayyam'dan Yansımalar,İstanbul:Bizim

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder