Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

26 Temmuz 2015 Pazar

Aziz Nesin'den Bir Paylaşım

                                                       Aziz Nesin'den Bir Paylaşım
                  Sevgili okurlarım,öncelikle belirtmek isterim ki Türkiye'deki solun savaşı İslam Diniyle değil,İslam Dininin gerici yorumuyladır.Abbasi Hilafeti döneminde bir düşünür rahatlıkla inanmadığını söyleyebiliyordu.O zamanda bu adamı öldürmek yerine akıl yoluyla ikna etmeye çalışılıyordu.İslam'ın altın çağında Arapça diline çevrilen Yunan felsefe eserleri kütüphanelerde saklanıyor,yorumlanıyor ve bu eserlere ek olarak yeni düşünceler üretiliyordu.Öyle ki Abbasi halifeleri Arapları Yunanlaştırmaya çalışıyordu.Şimdi Sünniler bu halifeleri öyle savunuyorlar ki,bilseler herhalde ya bunu söyleyene ya o halifelere küfrederler.13. Yüzyıldan sonra Gazzali'nin aklı hor gören din anlayışı Müslüman toplumlarda egemen olunca Müslümanlar bilimde ve felsefede İslam Altın Çağındaki ilerlemeyi gerçekleştirmediler.Ellerdinde sadece askeri zaferler kaldı ki orduları da modernize olamayınca sömürge durumuna düştüler.
                 Aziz Nesin'in belirttiği gibi günümüzde İmam Hatip Okulları yaygınlaşmıştır.Bu okullar eğitim için gerekli olan yeterliliklere sahip olmadığı gibi eğitim alan öğrenciler bir kısım kimsenin çok istediği dindarlığın yakınından geçmez.Okul bahçesinde sigara içmelerden tutun da daha başka disiplin sorunlarına varıncaya kadar her türlü sorunla karşılaşılır.Örtünen bazı hanım arkadaşlarımızda Allah'ın emriyle örtünürler fakat Allah'ın başka emirlerini yerine getirmezler.Bunlara rağmen bu okullardan mezun olanların önü diğer okullara göre daha açıktır.Aziz Nesin'in de belirttiği gibi alakaları olmayan bölümlere yerleştirilirler.
                 Kaynakça
                 Babel,A.(2008),Hz.Muhammed Ve Arap-İslam Kültürü Dönemi,İstanbul:Bordo Siyah

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder