Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

25 Temmuz 2015 Cumartesi

Sol Düşünce Ve Din

                                                 Sol Düşünce Ve Din
                     Sevgili okurlarım,bazı insanlar solculuğu dinsizlik ile özdeşleştirir.Ne var ki bu özdeşleştirme yanlıştır.Bu özdeşleştirmenin yanlış olduğunu göstermeden önce size sol düşünceden bahsedeyim.Aslında bakarsanız siyasette solculuk daha yeni bir kavramdır.Fransız Devriminden sonra parlamentoda başkan koltuğunun sol tarafında oturan insanlar özgürlükleri savunan halkçı insanlardır.Günümüz sol düşüncesinin temel değerlerini bu insanlar savunmuşlardır.Kısaca sol düşünce,sınıf farklılıklarının azaltıldığı ya da tamamen ortadan kaldırıldığı düşünce sistemidir.Sosyal Adaleti savunan solcular sınıf farklılıklarının zamanla yapılan eylemlerle ortadan kaldırılacağını savunurken,Sosyalist Düşünce yapılan bir devrimle tek seferde sınıf farklılıklarının ortadan kaldırılacağını savunurlar.
                     Sol Düşünceyi bu kadar kısa bir yazıyla anlatamayız,o yüzden Sol Düşüncenin dine olan bakışına bakalım.Sosyalizmin kurucularından olan Marx,"Din halkın afyonudur"der.Marx'a göre topluma hakim olan sınıflar sömürülerini devam ettirebilmek için dini kullanırlar.Ezilen sınıflara ölümden sonraki Dünya'da daha rahat bir yaşam sunarak sömürülerini devam ettirirler.Lenin'de,"Sosyalizm Ve Din" adlı eserinde ilk zamanlarda ezilen sınıfların doğaya ve hakim sınıflara karşı yaptığı mücadeleyi kaybettiklerinden dolayı ölümden sonra daha rahat bir yaşama kavuşacaklarına inandıklarından dine sarılmışlardır.Sovyetler Birliğinde Marx ve Lenin'in dine bakış açıları hakim olmuş,Sovyetler Birliğinde devlet ateizmi uygulanmıştır.Özetlemek gerekirse Fransız Devriminden sonra sol düşünce dine uzak kalmıştır.
                     Sol Düşünce tarih boyunca hep dine uzak kalmamıştır.Örnek vermek gerekirse Zerdüşt Rahibi olan Mazdek taraftarlarıyla birlikte iktidarı etkileyerek erken Komunizm örneği vermiştir.Ayrıca sol düşünce insanlar arası eşitliği savunduğu için dinlerin görüşleriyle benzerlik gösterdiğinden ikisinin de bulunduğu yerler olmuştur.Hz. İsa'dan sonra Hristiyanlar mülkiyet edinmeyerek her şeylerini ortak paylaşmışlar ve komün bir yaşam sürdürmüşlerdir.Hz. Muhammed (S.A.V) döneminde mal bakımından cimrilik gösterenler ayıplanmış ve zenginler ellerinde ne varsa fakirlerle paylaşmışlardır.Kısacası Sol Düşünce ve dinler sürekli çakışmak ve birbirlerinin yollarına çıkmak zorunda değillerdir.
                     Kaynakça
                     Marx,Karl,Engels(2014),Komunist Manifesto,Ankara:Alter
                     Lenin,V.I.(2014),Sosyalizm Ve Din,İstanbul:Evrensel
                     Tunaşar,Seyhun(2003),Ön Asyalı Üç Bilge Zerdüşt,Mani,Mazdek,Ankara:Piramit
                   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder