Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

28 Ağustos 2015 Cuma

Dörtlük

                                                                          Dörtlük
                                                   Her gün kalkıp meyhaneye gitmedeyim;
                                                   Kalenderlerle boş sözler etmedeyim;
                                                   Senden bir şey gizlenemez nasıl olsa:
                                                   Hoş gör de sana gönülden sesleneyim.

Rubai

                                                                              Rubai
                                                    Seni kuru softaların softası seni!
                                                    Seni Cehenneme kömür olası seni!
                                                    Sen mi Hak'tan rahmet dileyeceksin bana?
                                                    Hakk'a akıl öğretmek senin haddine mi?

25 Ağustos 2015 Salı

Bir Zamanlar Amerika

Bir Zamanlar Amerika
Sevgili okurlarım,izlemeniz gereken güzel bir filmin fragmanını daha size sunmaktayım.Fragman İngilizce ama en azından film hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz.

Stephen Hawking

Stephen Hawking
Sevgili okurlarım,Stephen Hawking hakkında izlemeniz gereken güzel bir videoyu sizlere sunmaktayım.Hepinize iyi seyirler.

Ömer Hayyam

                                                                         Ömer Hayyam
                                                    Haram,acı,kötü derler canım şaraba:
                                                    Oysa ne hoş şey,hele bir güzel sunarsa;
                                                    İçin bakın;hem doğrusunu isterseniz,
                                                    Haram dedikleri her şey hoş galiba!

Dörtlükler

                                                                    Dörtlükler
                                                  Tanrı,Cennette şarap içeceksin,der;
                                                  Aynı Tanrı şarabı nasıl haram eder?
                                                  Hamza,bir Arab'ın devesini öldürmüş:
                                                  Şarabı yalnız ona haram etmiş peygamber.

Rubailer

                                                                        Rubailer
                                                Rahmetin var,günah işlemekten korkmam;
                                                Azığım senden,yolda çaresiz kalmam;
                                                Mahşerde lütfunla ak pak olursa yüzüm
                                                Defterim kara yazılmış olsun,aldırmam.

24 Ağustos 2015 Pazartesi

Tanrı Ve Üst İnsan

                                              Tanrı Ve Üst İnsan
                     Sevgili okurlarım,bir önceki yazımızda üst insan kavramına değinmiştik.Bu yazıda Tanrı ve üst insan arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz."Makine Tanrının Makine Kulları" adlı yazımda Tanrının ezelden ebede her şeyi bilen ve gerçekleştiren ama bunları kendi isteğiyle yapmayan bir makine olduğunu ifade etmiştim.Eğer bunun aksi olsaydı Tanrı narsist ve zorba bir varlık olurdu.Tanrı böyle bir varlık olamayacağına göre bir makinedir.Zorunlulukları yerine getiren bir makine.Durum bu olduğuna göre Tanrı dualarımızı duysa bile onlara cevap veremez.Çünkü cevap verebilmesi için isteği olması gerekir ama o ifade ettiğimiz gibi zorunlulukları yerine getiren bir makineden ibarettir.Tanrıya üst insana ulaşabilmemiz için dua edemeyeceğimize göre üst insana kendimiz ulaşmamız gerekir.Bu şekilde üst insana ulaşmaya çabalayarak gelecekte başımıza gelecek zorunluluklardan birisi olup olmadığını görebiliriz.

Üst İnsan

                                                     Üst İnsan
                   Nietzsche'nin eserlerini okuduysanız bu kavramla sık sık karşılaşmışsınızdır.Karşılaşmayanlar için kısaca özetlemek gerekirse Nietzsche'ye göre üst insan kendi değerlerini özgürce yaratabilen insandan daha güçlü olan bir varlıktır.Nietzsche'ye göre üst insana ulaşabilmek için öncelikle insanın aşılabilir bir varlık olduğunun bilincine varmak gerekir.Bu bilinçlenmenin sonrasında insan zorlu bir maceraya çıkar ve bu zorlukları aştıktan sonra üst insan olur.
                  Nietzsche'nin üst insan hakkındaki düşüncelerinden sonra kendi düşüncelerime geçebilirim.Bana göre üst insan mutsuz olmayan,yaşlanmayan,hastalanmayan bir varlıktır.Bunlara da ancak bilimle ulaşabiliriz.Bunlara ulaştığımızda üst insana ulaşmışız demektir.Ben bir gün insanlığın bilim sayesinde üst insana ulaşacağına inanıyorum.Umarım bende o günleri görebilirim.

İstanbul

                                                                     İstanbul
                                          Sevgili okurlarım,bu videoyla birlikte eski İstanbul'u izleme imkanı bulmaktayız.Hepinize iyi seyirler.

22 Ağustos 2015 Cumartesi

Hristiyanlığın Özü

Hristiyanlığın Özü
Sevgili okurlarım,Hristiyanlığın Özü kitabı Hristiyanlığı daha iyi bir şekilde tanımanız için gerekli olan mükemmel bir kitaptır. 

18 Ağustos 2015 Salı

Türkler Neden Kitap Okumaz?

                                                Türkler Neden Kitap Okumaz?
                       Sevgili okurlarım,bu yazıda "Türkler Neden Kitap Okumaz?" sorusunun cevabını arayacağız.Aslında bu soru üzerinde fazla düşünmemize gerek yok.Sorunun cevabı çok basit! Türkler hazıra alıştırılmış bir millet olarak kitap okumayı sevmezler.Onlar için film vardır.Hazır olan filmi izlemek varken neden kitap üzerinde kafa yorsunlar ki?Anlayacağınız kitap okumak Türklere göre bir eylem değildir.Peki,bu Türkler için hayırlı mıdır?Tabii ki de hayırlı değildir!Yeni buluşlar için gerekli olan hayal gücü Türk Milletinde kök salamaz.Bu böyle olunca başarılı bilim adamları,yazarlar,filozoflar Türk Milletinde fazla bulunmaz.
                         Bahsettiğimiz kötü kader değiştirilebilir mi?Tabii ki de bu kader değiştirilebilir!Genç Türk nesillerine kitap okuma aşkı kazandırılabilir.Bunun için yapılması gereken ilk şey öğretmenlerin çocukları ödevler içinde boğması önlenmelidir.Çocuklar kitap okumayı sevdikçe ve hayal güçleri geliştikçe onlarda bulunması gereken bilgileri zaten kendileri bulacaktır.Yapılması gerekenlerden bir diğeri çocukların istedikleri kitap türünde kitap okumalarına müsaade edilmelidir.Bu dediklerim başlangıç olarak yapılabilir.Çocuklar kitap okumayı sevdikçe yeni fikirler üretmeye de başlayacaklardır.Yeter ki onlara müsaade edilsin.
                     

17 Ağustos 2015 Pazartesi

Arius

                                                       Arius
                    Arius,Hristiyanlık dinine hizmet etmiş düşünürlerden birisidir.Teslis İnancının aksini savunur.Ona göre Baba İsa'dan önce var olmuştur ve İsa ezeli değildir.İsa Babanın ilk yarattığı varlıktır ve geri kalan her şey İsa'dan yaratılmıştır.M.S. 325 yılında yapılan İznik Konsilinde Teslis İnancı galip gelmiş ve Arius'un düşüncesi kabul edilmemiştir.Arius'un var olan kitapları verilen emirle toplatılıp yakılmıştır.Arius'un kitaplarını saklamanın cezası idam olarak tespit edilmiştir.Arius'un düşünceleri belirli bir zamana kadar bazı kiliselerde yaşasa da zamanla kabul edenlerin sayısı azalmıştır.Bazı Hristiyan düşünürler Arius'un halefi olarak Hz. Muhammed (S.A.V.)'i kabul etmişlerdir.

16 Ağustos 2015 Pazar

Kısıtlayıcı Zihniyet

                                                     Kısıtlayıcı Zihniyet
                     Sevgili okurlarım,Dünya'da en çok rahatsız olduğum şeylerden birisi de kızları kısıtlayıp erkekleri olabildiğince özgür bırakan gerici bir zihniyetin varlığıdır.Bu zihniyete sahip insan ve primat arasındaki varlıklar,kızlarını olabildiğince kısıtlarken erkek çocuklarının yaptığı kötülükleri hoş görürler.Bana sorarsanız bu zihniyetin düşüncesinin aksine erkekler serbest bırakılıyorsa kızlar da serbest bırakılmalıdır.Kızlar kısıtlanıyorsa erkekler de kısıtlanmalıdır.

15 Ağustos 2015 Cumartesi

Boko Haram

                                                        Boko Haram
                      Sevgili okurlarım,Boko Haram ne demektir bilir misiniz?Boko Haram yabancı tarzda eğitim haram demektir.Bu kanlı terör örgütün ismi bile yabancı karşıtlığı üzerine kurulmuştur.Peki,sevgili okurlarım,bunlar eğitimden ne anlarlar?Hiçbir şey!Günümüzde bile bu örgüt İslam Dünyasının yanlış eğitim anlayışından dolayı geri kaldığını anlayamamıştır.Bir insana sadece tefsir ve hadis öğretmekle o insanı adam yapamazsınız.Doğa bilimleri ve diğer bilimlerin bilgilerinden mahrum bırakılmış bir insan tam anlamıyla bir hiçtir.Unutulmamalıdır ki İslam Dünyasının Sünni İslam'ın düşüncelerini tekrar edecek insanlara ihtiyacı yoktur.İslam Dünyasının bilim ve felsefeyle donanmış ve az da olsa Sünni İslam hakkında bilgisi olan insanlara ihtiyacı vardır.Bu da ancak modern batı eğitimiyle gerçekleşebilir.

14 Ağustos 2015 Cuma

Barnabas İncili

                                                           Barnabas İncili
                      Sevgili okurlarım,bildiğiniz gibi İnciller Hz. İsa'dan sonra yazılmaya başlanmışlardır.Yazılan İncil sayısı o kadar fazla olmuştur ki İznik Konsili dinde birliği sağlamak için yazılan çoğu İncili kutsal kitap kabul etmemiş ve bunların bulunduğu yerde yakılmasını emretmiştir.Üstelik bu İncillerin insanlar tarafından saklanmasını engellemek için bu İncillerden birini üzerinde taşıyan insanın İncil bulunduğu halde öldürüleceği söylenmiştir.Bu önlemler alındıktan sonra İznik Konsili tarafından kabul edilen İnciller Matta,Markos,Luka ve Yuhanna'nın yazmış olduğu İnciller olmuştur.İznik Konsili tarafından kutsal kabul edilen İnciller günümüzde de Hristiyan Dünyasında kabul görmektedirler.Bütün bu önlemlere rağmen Barnabas İncili günümüze gelmeyi başarmıştır.Her ne kadar Hristiyanlar Barnabas İncilini kabul etmeseler de Hristiyanlığı daha iyi tanımak isteyen her araştırmacının bu kitabı okuması gerekir.

13 Ağustos 2015 Perşembe

Dinler Ve Felsefe

                                            Dinler ve Felsefe
                Sevgili okurlarım,aklınıza gelebilecek her tür düşünce felsefi bir önermedir.Dinler de düşüncelerden oluştuğuna göre dinler de felsefenin bir alt dalı sayılır.Bu durumda dinlerin peygamberleri de filozof olurlar.Durum bu olduğu halde bazı dinlerin yorumları felsefeyi dışlarlar.Bunu yücelttikleri şeyin felsefe olduğunu bilmeden yaparlar.İşin komik yanı da budur.Umarım cehalet yenilir ve felsefeyi dışlayan bu dini yorumlar ortadan kaldırılır.

Kur'an,İncil Ve Tevrat'ın Sümer'deki Kökeni

Kur'an,İncil Ve Tevrat'ın Sümer'deki Kökeni
Sevgili okurlarım,ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın bu kitabı sizlere Semavi Dinlere farklı bir açıdan bakmanızı sağlayacaktır.Kitap bu yönüyle dinleri araştıran insanların muhakkak okuması gereken kitaplardan birisi haline gelmektedir.

12 Ağustos 2015 Çarşamba

Siyonizm Ve Evanjelizm

                                                 Siyonizm Ve Evanjelizm
                       Sevgili okurlarım,bildiğiniz gibi Siyonizm Dünya üzerindeki Yahudi varlığını korumayı gözeten bir harekettir.Bu hareket Yahudi kültürünü yaşatacak insanların azalmasıyla yani diğer bir deyişle diğer kültürler arasında Yahudi kültürünün asimile olmasının hızlanmasıyla beraber güç kazanmıştır.Şu an Siyonizm Hareketi çoğu Yahudi tarafından kabul görmüş ve Yahudi Dininin,kültürünün kurtarıcısı ilan edilmiştir.
                       Siyonizm Hareketinin temel amaçlarından birisi Yahudilerin dinlerini ve kültürlerini rahatça yaşayabilecekleri bir devlet kurmaktır.Siyonizm 14 Mayıs 1948 tarihinde amacına ulaşmış ve İsrail Devletini kurmuştur.Ne var ki bu tarihten itibaren Yahudiler ve Araplar arasında savaş eksik olmamıştır.Günümüzde de Yahudi nüfusu azalmaya devam etmekte ve Yahudiler ile Araplar arasında savaşlar sürmektedir.
                       Siyonizmin amaçları büyük olduğundan çok sayıda müttefiki olması gerekmektedir.Bu yüzden Siyonistler Evanjelizm adlı Yahudilere büyük önem veren Hristiyanlık Mezhebine büyük önem vermektedirler.Bu mezhebin nüfusu başta Amerika'da az olsa da Siyonist Yahudilerin desteğiyle her geçen yıl artmış ve günümüzde de bazı kaynaklara göre Amerika nüfusunun üçte birine ulaşmıştır.Siyonistler tarafından kandırılan bu Hristiyanlar Yahudilerin seçilmiş halk olduğuna inandırılmışlar ve Hz. İsa'nın gelişiyle birlikte Yahudilerin Dünya egemenliğine sahip olacağını kabul etmişlerdir.Evanjelizm Mezhebine bağlı insanlar Dünya'da kötülük ne kadar artarsa Hz. İsa'nın o kadar erken geleceğini kabul ederler.Bu yüzden kötülük yapmak bu Mezhebe bağlı insanlar için kutsaldır.
                       Sevgili okurlarım,bana sorarsanız Deccal'den sonra Mesih'in Dünya'ya gelip her şeyi güzel yapacağına inanmak işin kolayına kaçmaktır.Üstüne üstlük Mesih'in gelmesi için kötülükler yapmak ise tam anlamıyla ahmaklıktır.İnsanların kaderlerini tayin edecek olan Mesih veya Deccal değildir,bizzat insanların kendileridir.

               
                         

11 Ağustos 2015 Salı

Başkaldıran İnsan

Başkaldıran İnsan
"Kimdir başkaldıran insan?Hayır diyen biri."Albert Camus böyle tanımlar başkaldıran insanı.Bu kitapla başkaldırı tarihini çok iyi anlayacaksınız.

Adem'den Önce

Adem'den Önce
Jack London'ın bu kitabında evrim sürecindeki ilkel insanların yaşayışları anlatılmaktadır.Kitabın kahramanı rüyalarında yüzlerce yıl önce yaşamış atasının mücadelelerini görmektedir.

Uygarlık Tarihi

Uygarlık Tarihi
                     Sevgili okurlarım,Uygarlık Tarihi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız Server Tanilli'nin Uygarlık Tarihi isimli kitabıyla işe başlayabilirsiniz.Server Tanilli'ye göre biz Türkler Ergenekon Destanını duyduğumuzda ne kadar heyecanlanıyorsak Sanayi Devrimine o kadar kayıtsız oluyoruz.Server Tanilli'ye göre bunun sebebi biz Türklerin Sanayi Devrimini gerçekleştirememiş olmamızdandır.Server Tanilli bizlere önemli bir uyarıda bulunur.Server Tanilli'nin uyarısı çağımızın acımasız bir çağ olduğu ve onu tanımamız gerektiğidir.

10 Ağustos 2015 Pazartesi

Sultan Galiyev

                                                     Sultan Galiyev
                     Sultan Galiyev,Tatar bir lider ve düşünürdür.Orta Asya'daki Türk halklarını birleştirerek Sosyalist bir Türkistan Devleti kurmak istemiştir.Ne yazık ki istediğine ulaşamamış ve düşüncelerinden dolayı hayatı zorluklar içerisinde geçmiştir.Sultan Galiyev'in zorlu hayatının sonu bugün bile muammadır.Sultan Galiyev'in ölümü hakkında bilgi veren SBKP(B)'nin 30 Nisan 1990 tarihinde aldığı "İade-i İtibar" kararına göre Sultan Galiyev'in son tutuklanma tarihi 19 Mart 1937'dir.Sultan Galiyev 8 Aralık 1939 tarihinde ölüm cezasına çarptırılmış ve 28 Ocak 1940'da Moskova'daki Lefortovo Hapishane'sinde kurşuna dizilerek idam edilmiştir.Belirtmek gerekir ki kimi kaynaklar bu bilgileri de güvenilmez bulmaktadır.
                      Kaynakça
                      Özgür,Erdem(2009),Galiyev:Yaşamı Ve Mücadelesi,İstanbul:İleri,s. 25

9 Ağustos 2015 Pazar

Dinlerin Kavramlar Ve Kavramlar Arasındaki İlişkiler Hakkında Var Olan Temel Ve Ayrıntı Yorumları

           Dinlerin Kavramlar Ve Kavramlar Arasındaki İlişkiler Hakkında Var Olan Temel Ve                                                                               Ayrıntı Yorumları
           Bütün Dinlerin Dünya'yı anlamlandırmada temel önermeleri vardır.Dünya anlamlandırıldıktan sonra sıra insanlara ve insanlar arasındaki ilişkilere gelir.Bu böyle devam eder ve dinlerin ayrıntı önermeleri ortaya çıkar.Dinlerin temel önermeleri akla yatkın olması gerektiği gibi ayrıntı önermeleri de akla yatkın olmalıdır.Sonuçta insanlar ayrıntı konular hakkında da cevap almak isterler.Dinler bu ayrıntı konulara mantıklı cevaplar vermezlerse akla ve mantığa değer veren insanların gözünden düşerler.Ayrıntı önermelere mantıklı cevaplar veremeyen Dinlere bağnaz insanlardan başka kimse inanmaz.
             İslam Dininde yer alan Selefi Anlayışta ayrıntı önermeler mantıklı cevaplar vermekten kaçınır.Selefi Anlayışa göre İslam Dinine aklı karıştırmak günahtır.Selefi Anlayışın yorumcuları ayrıntı önermeler sorulduğunda orasını biz bilemeyiz,Allah bilir diyerek ayrıntı önermelerden kaçınırlar.Sonuçta önermeler hakkında düşünmeyen,bağnaz insanlar dışında hiç kimse o anlayışa sahip çıkmaz.

Kur'an'ın Hayata Uygulanması

                                                 Kur'an'ın Hayata Uygulanması
                   Kur'an uygulanması  gereken emirlerle doludur.Kur'an da bulunan bu emirler insan hayatını a'dan z'ye kadar düzenler.Peki bu emirler var olan bütün zamanlar için geçerli midir?Bu düşünürleri ikiye böler.Sünni İslam Düşüncesine bağlı olan düşünürler Kur'an'ın emirlerinin her zaman için geçerli olduğunu savunurlar.Sünni İslam Düşüncesine bağlı olmayan düşünürler ise Kur'an da bulunan bazı emirlerin indirildiği döneme ait olduğunu dolayısıyla başka dönemlerde uygulanmasının geçerli olmadığını savunurlar.Bana sorarsanız Hz. Muhammed (S.A.V),günümüze kadar yaşasaydı ve Kur'an günümüze kadar inmeye devam etmiş olsaydı Kur'an ilk indirildiği dönemden çok farklı olurdu.Yani demek istediğim günümüzde inen birçok Kur'an Ayeti ilk inen Kur'an Ayetlerinin hükmünü ortadan kaldırırdı.Bunun yerine Yüce Allah son gelen Peygamberi günümüze kadar yaşatmak yerine insanlara akıl vermiş ve onları sürekli Kur'an ile gütmekten uzak durmuştur.Tabii ki indirilen Kur'an değişmeyecektir.Değişmeyecek olması onun bütün hükümlerini Kıyamete kadar uygulamak anlamına gelmez.Örneğin kısasa kısas gibi Kur'an da yer alan uygulamalar uygulanmamalıdır.

8 Ağustos 2015 Cumartesi

Sokrates

                                                           Sokrates
                        Sokrates,felsefede doğa filozoflarından sonra gelen üç büyük filozoftan birisidir.Bu filozoflar Sokrates,Platon,Aristotalesdir.Sokrates felsefede bir çok düşünce akımının ortaya çıkmasına sebep olan bir filozoftur.Kendisi İdealist bir filozof olmakla birlikte İdealizme büyük katkılarda bulunmuştur.Sokrates'in öğrencisi olan Aristippos Hedonizm Felsefesinin kurucusudur.Ayrıca Sokrates'in Kinizm Felsefesinin ortaya çıkmasına sebep olduğu bilinmektedir.
                         Sokrates yaşadığı zamanda gençlerin ahlakını bozmaktan dolayı suçlanır.Halbuki gençlerle yaptığı diyaloglar sayesinde onları düşünmeye sevk etmektedir.Bugünde insanlara bilmedikleri konular hakkında sorular sorarak onlara o konuları öğretmeye Sokrat Tartışması denir.Sokrates yapılan mahkeme sonucu suçlu bulunur.Üstelik bütün düşmanlarının iddialarına cevap vermesine karşılık suçlu bulunur.Mahkemenin bu kararına karşılık Sokrates onurlu bir şekilde baldıran zehri içerek yaşamına son verir.Sokrates ne kadar hayatını sonlandırsa da düşünceleri sayesinde ölümsüzdür ve günümüzde de aramızda yaşamaktadır.Sokrates'in öğrencisi olan Platon,Sokrates'in Savunması adlı kitapla Sokrates'in düşüncelerini ve mahkemede vermiş olduğu cevapları günümüze ulaştırmıştır.
                            Kaynakça
                            Gaarder,Jostein(2013),Sofie'nin Dünyası,İstanbul:Pan

6 Ağustos 2015 Perşembe

Yatak Odasında Terör

Yatak Odasında Terör
Serge Bramly'nin yazdığı bu kitap bir zamanlar yasaklanan kitaplar listesinde yer almıştır.Belki hala daha bazı ülkelerde yasaklı olabilir.Türkiye'de yayımı serbest bırakılan bu kitap Everest Yayınları tarafından basılmıştır.Yani kolaylıkla ulaşabilirsiniz.Kitapta Marquis De Sade'ın  ellili yaşlarında çürümekte olan bir hapishaneden yeryüzü Cenneti diye nitelendirdiği Picpus'a nakil edilişini ve oradaki yaşamını anlatılmaktadır.
                                                     

Kur'an Mahluk Mudur?

                                                Kur'an Mahluk Mudur?
                 Sevgili okurlarım,İslam alimlerinin tartıştığı konulardan birisi de Kur'an'ın mahkuk yani sonradan yaratılmış olup olmadığıdır.Mutezile Mezhebine göre Allah'ın dışındaki her şey Allah'ın yaratmasıyla sonradan var olmuşlardır.Kur'an'da harflerden oluştuğundan Allah tarafından sonradan yaratılmıştır.Sünni İslam'a göre ise Kur'an harfler gibi dış özellikleri sonradan yaratılsa da Allah'ın zihninde ezelden ebede vardır.Bundan dolayı Allah ile birlikte ezelden ebede birlikte var olduğundan Kur'an mahluk değildir.Ne var ki bizler de Allah'ın ezeli ve ebedi zihninde varız.Bu bizi de ezeli ve ebedi mi yapmıştır?Hayır!Nasıl bizler sonradan yaratılmışsak Kur'an da sonradan yaratılmıştır.

5 Ağustos 2015 Çarşamba

Sürü

Sürü
Sürüye katılmak sizin daha az acı çekmenizi sağlar,daha mutlu olmanızı değil.

3 Ağustos 2015 Pazartesi

Kürt Devrimi Gerekli Midir?

                                           Kürt Devrimi Gerekli Midir?
                    Sevgili okurlarım,bu yazımda Kürt Devriminin gerekli olup olmadığının üzerinde duracağım.Bildiğininiz gibi 1974 yılında PKK'nın kurulmasından itibaren bazı Kürtler Türkiye'nin Güney Doğu Anadolu'sunda ve Suriye,Irak,İran gibi ülkelerin topraklarının bir kısmında Marksist-Leninist bir Kürt Devleti kurmak istemektedirler.Peki,bu gerekli midir?Bunun uğruna Türk solunu bölmek gerekir miydi?Bana göre hayır.Sebebini sorarsanız Marx işçi devriminin sanayisi gelişmiş bir ülkede gerçekleşmesi gerektiğine inanmaktaydı.Bu koşullarda bırakın devrimin,sanayisi olmayan Türkiye'de veya oluşturulmak istenen Kürdistan'da gerçekleşmesini,sanayinin 1917 devriminde Sovyet Rusya'da ileri olmamasından dolayı Rusya'da gerçekleşmesi bile Marx'ı haksız çıkarmıştır.
                   Rusya'da gerçekleşen devrim bile ilk yıllarda fazla insanı arkasına alamamasından ve sanayinin ileri olmamasından dolayı 1991 yılına kadar varlığını devam ettirmiştir.Buradan şu sonuç çıkar ki Dünya'daki işçi devrimlerine örnek olacak ve bu işçi devrimlerinin başlatıcısı olacak devrimin Amerika gibi sanayisi gelişmiş devletlerde gerçekleşmesi gerekir.Sanayisi gelişmemiş diğer küçük devletlerde bir devrim gerçekleşse bile bu devrim kısa soluklu olur.
                   Bir an için PKK Devriminin gerçekleştiğini ve Marksist-Leninist bir Kürt Devletinin kurulduğunu düşünelim.Bu devlet yabancı ve kapitalist olan devletlerden yardım almadan ne kadar varlığını sürdürür?Yardım alırsa Kapitalist Devletlerin kuklası olmaktan başka neye yarar?Son olarak en önemli soruyu soralım.Marksist-Leninist bir Kürt Devleti kurulmadan Güney Doğu Anadolu insanının hayat şartları düzeltilemez mi?Bu sorulan soruların samimiyetle cevaplanması gerekir.

Aramızda Kalsın Tanrı Var

Aramızda Kalsın Tanrı Var
                   Matematik profesörü olan John C. Lennox tarafından yazılan bu kitap Yaratıcının varlığına bilimsel deliller getirmektedir.Bu kitaptaki temel düşünce İdealist Felsefenin de temel düşüncesi olan Evrendeki İnce Ayar Argümanıdır.John C. Lennox'un bu kitabı Richard Dawkins'in Tanrı Yanılgısı kitabıyla birlikte kütüphanenizde bulundurulabilecek niteliktedir.Unutulmamalıdır ki bir filozof var olan her düşünceye açık olmalıdır.

Ütopik Sosyalizmden Bilimsel Sosyalizme

                                       Ütopik Sosyalizmden Bilimsel Sosyalizme
                         Sevgili okurlarım,tarihin çeşitli dönemlerinde Kapitalizmin adaletsiz ve savurgan bir ekonomik sistem olduğunu dile getiren çeşitli düşünürler olmuştur.Bunlardan bazıları Marx ve Engels öncesinde,İngiltere'de Robert Owen,Fransa'da Charles Fourier ve Comte Henri'de Saint Simon gibi düşünürlerdir.Bu düşünürler zihinlerinde Sosyalist bir toplum kurmayı başarmışlardır ama bu Sosyalist topluma gerçek hayatta nasıl ulaşabilecekleri hakkında fikirleri yoktur.Öyle ki bu fikirsizlik ütopyacıları Sosyalist toplumu gerçekleştirme de hakim olan sınıfa itmiştir.Bu ise büyük bir hatadır.Çünkü hakim olan sınıflar kendi hükümlerini devam ettirmek istemektedirler ve Ütopik Sosyalizmle uzaktan yakından ilgileri yoktur.
                           Ütopik Sosyalizmden Bilimsel Sosyalizme geçiş ise Marx ve Engels sayesinde olmuştur.Marx Kapitalizmi Das Kapital adlı eserinde incelemiş,Komünist Manifesto adlı eserinde ise Engels'le birlikte Bilimsel Sosyalizmin temel düşüncelerini ortaya koymuştur.Marx ve Engels'e göre Sosyalizme ancak işçi sınıfının devrimiyle ulaşılabilir.Yapılan bu devrimden sonra özel mülkiyet ortadan kaldırılır ve mülkiyet halka verilir.Devrimden sonra var olan işçi diktatörlüğü de geçicidir.Unutulmamalıdır ki devrimin amacı bir sınıfın hükmüne son verip onun yerine başka bir sınıfı getirmek değildir.Var olan nihai amaç sınıfsız bir toplum oluşturmaktır.
                            Kaynakça
                            Huberman,Leo(2014),Sosyalizmin Alfabesi,Ankara:Alter


2 Ağustos 2015 Pazar

Mazdek

                                                            Mazdek
                           Mazdek 6.Yüzyılda yaşamış Zerdüşt dinine mensup bir rahiptir.Kendisinin Avesta'da geleceği söylenen Saoşyant yani diğer anlamıyla "Alemlere Rahmet" olduğunu iddia etmiştir.Mazdek reformcu bir din adamıdır.Zamanın hükümdarı Şah Kava'yı ikna ederek toplumda erken komünizmi uygulamıştır.Özel mülkiyeti ortadan kaldırmış hatta kadın ve erkeklerin birbirleri üzerindeki mülkiyetini kabul etmemiştir.Örnek vermek gerekirse evine dönen bir erkek kapıda başka bir erkeğin giysisini görürse belirli bir süre evine giremez.Dediğimiz gibi özel mülkiyeti ortadan kaldırdığından Zerdüşt din adamlarının elinde bulunan bütün geniş topraklar halkın malı haline gelmiştir.
                          Mazdek komünizmin sadece bir ütopya olmadığını ve uygulanabilirliğini göstermiştir.Ne var ki Nuşirevan tarafından oyuna getirilerek öldürülmüştür.Nuşirevan sadece Mazdek'i öldürmekle kalmamış takipçilerini de öldürmüştür.Mazdek ölse de Mazdek'in eşi Hürrem Rey tarafına kaçarak Hürremdin'iyye adı altında toplanan düşüncelerini yaymaya çalışmıştır.
                          Kaynakça
                          Tunaşar,Seyhun(2003),Ön Asyalı Üç Bilge Zerdüşt,Mani,Mazdek,Ankara:Piramit

Kırım Tatar Halkı

                                                     Kırım Tatar Halkı
                 Kırım Tatarları yüzlerce yıldır Kırım'da yaşamalarına rağmen Kırım'ın Osmanlı'dan ayrılmasıyla beraber vatanları Rus işgaline uğramış ve kendi vatanlarında yabancı hale gelmişlerdir.Bu zulme dayanamayan Kırım Tatarlarından bazıları Romanya'ya ve Anadolu'ya göç etmişlerdir.Geri kalan Kırım Tatarları ise İkinci Dünya Savaşından sonra Sovyet Rusya tarafından Alman işbirlikçiliğiyle suçlanmışlar ve vatanlarından sürgün edilmişlerdir.Sonraki yıllarda Kırım Tatarlarının vatanlarına dönüş mücadeleleri zorlu olmuş,geriye dönenler ise sadece küçük bir Kırım Tatarı nüfusuyla sınırlı kalmıştır.Günümüzde Kırım'daki Kırım Tatarı nüfusu çok azdır ve Kırım Tatarları azınlık durumunda kalmışlardır.Bu azınlığın Ukrayna siyasetinde etkin rol oynaması mevcudiyetini devam ettirmesinde çok önemlidir.Kırım Tatarlarını yok sayan Rus işgaline karşı Kırım Tatarları yönünü Ukrayna'ya ve Batıya çevirmelidir.
                 Kaynakça
                 Aydıngün,Ayşegül,Aydıngün,İsmail(2004),Kırım Tatarlarının Vatana Dönüşü Kimlik Ve Kültürel Canlanma,Ankara:Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları

1 Ağustos 2015 Cumartesi

Ravendi

                                                           Ravendi
                      Ravendi Dehriyyun filozoflarından birisidir.Yani Materyalist bir filozoftur.Ona göre evren sonsuzdur ve her şey zaman içinde kendiliğinden oluşur.Normal bir insan da zamanla çalışarak peygamber olabilir.
                      Ravendi'ye göre peygamberler çeşitli numaralarla insanları kandırmış ve onları kendi söylediklerine inandırmıştır.Halbuki yaptıkları numaralar basit numaralardır.Doğa olaylarını anlamak için de peygamberlere gerek yoktur.

Yeni Osmanlıcılık Safsatası

                                                    Yeni Osmanlıcılık Safsatası
                         Sevgili okurlarım,Türkiye'de bazı çevreler Osmanlı İmparatorluğunu haddinden fazla seviyorlar ve Osmanlı İmparatorluğunu yeniden canlandırma hevesine kapılıyorlar.Öyle ki söz konusu heves bu çevrelerin gözünü Suriye ve Irak'a çeviriyor.Bu heves uğruna Türkiye Cumhuriyetini Orta doğu bataklığına çekmeyi göze almışlar.
                         Sevgili okurlarım toprakları geri almak iş değildir.İş,o toprakları değerlendirebilecek nitelikli yurttaşlara sahip olmaktır.Türkiye var olan eğitim sistemiyle kendi kendine yetemez,sürekli yabancı ülkelere bağımlı kalır.Bazı çevrelerin çok sevdiği Osmanlı yükseliş döneminde bilim ve felsefeye önem verse de zamanla pozitif bilimlerin dışlanması ve beşik ulemalığıyla birlikte çağının gerisinde kalmıştır.Osmanlı'da akılcı eğitim yerine var olan nakilci eğitim günümüzde Türkiye Cumhuriyet'inde de devam etmektedir.Bu ise Türkiye'nin büyük bir sorunudur.
                         Bana sorarsanız bu çevreler yanlış yeninin peşindedirler.Abbasi Devleti her açıdan Osmanlı İmparatorluğuna göre daha iyidir.İslamiyet Abbasi Devleti döneminde Altın Çağını yaşamıştır,Osmanlı İmparatorluğu zamanında ise bilim ve felsefeden çok askeri alanda ilerlemiştir.Bir zaman sonra ordu da askeri olarak gerektiği gibi yenilenmeyince o ilerleme de durmuştur.Peki,Abbasi Devletinin bu gücü nereden gelmektedir.Çünkü Abbasi Devleti askeri alan kadar bilim ve felsefeye de önem vermektedir.Öyle ki Memun Arapları Yunanlaştırma politikası gütmüştür.Burada Yunanlaştırma ile anladığımız herkesi bilim adamı ve filozof yapmaktır.Yoksa Memun İslamiyet'i öven insanları çok seviyordu ve onlara ödüller veriyordu.
                         Abbasi Devleti zamanında İslam yorumu olan Mutezile Mezhebinden bahsetmemek olmaz.Mutezile Mezhebi akla verdiği önemden dolayı diğer İslam Mezhepleri tarafından eleştirilse de hakim olduğu zamanlarda İslam Altın Çağını yaşamıştır.Ne zaman bu mezhep hakimiyetini yitirmiş ve Gazzali'nin nakle dayalı İslam anlayışı İslam toplumlarında hakim duruma gelmiş işte o zaman İslam kaybetmiştir.
                         Demek oluyor ki okurlarım Yeni Osmanlıcılık yerine Yeni Mutezile akımını gütmemiz İslam toplumları için daha iyidir.

Aptal Bir Nesil

                                                       Aptal Bir Nesil
                       Sevgili okurlarım,tinsel haz düşkünü aptal bir nesil yetiştiriliyor.Yetiştirilen bu gençler cinsel haz düşkünü,süper marketlerden çıkmayan,hazır ürünlerle beslenen köleler oluyorlar.Köleleri yaratan bu yetiştirme tarzının kaynağı ise Amerikadır.Yetiştirme tarzına gelirsek yetiştirme tarzı da Amerikan kültürünün Dünya'ya yayılmış bir parçasıdır.Hakim olan sınıflar ezilen sınıfları bir şekilde kontrol altında tutmalıdırlar.Bunu insanları hallerinden memnun ederek yaparlar.İnsanların eğlenceleri belirlenir ve medya aracılığıyla olsun eğitimle olsun insanlar,onların belirlediği eğlenceler içinde tutulmaya çalışılır.Kitap okuyarak ve düşünerek eğlenen insanlar onlar için en büyük tehlikedir.Çünkü bu insanlar zamanla sistemi sorgularlar ve insanların daha çok mutlu olduğu yeni sistemler düşünebilirler.Bu insanlar sistem için en büyük tehlikedir.Bu yüzden her şeyden önce insanların eğlence anlayışını değiştirmemiz gerekir.

Diyojen Ve Serbest Aşk

                                                      Diyojen Ve Serbest Aşk
                        Sevgili okurlarım,bu yazımda sizlere Serbest Aşk kavramını tanıtacağım.Bu kavrama göre çiftlerden birisi başka bir erkeğe veya kadına aşık olduğunda eşine bu durumu belirtip istediği gibi ilişkisine son verebilir.Bu günümüzün çoğu insanına ters düşebilir ama bu blogta var olan en uç düşüncelerden bahsediyoruz.Unutmayalım ki felsefeyi ahlakla sınırlandıramayız.
                        Diyojen'in serbest aşk düşüncesine gelirsek erkeğin ve kadının birbirleri üzerinde mülkiyeti yoktur.İnsanlar birbirlerini sevdikleri sürece toplumsal baskılara maruz kalmadan istedikleri gibi birlikte olabilirler.Toplumda herkes birbiriyle olabildiği için kadınlardan doğan çocukların kime ait olduğu bilinemez.Bu yüzden insanlar var olan bütün çocuklara eşit derecede sevgi gösterirler çünkü aralarından biri kendi çocuğudur.Bunu bilemediğinden hepsine sevgi gösterir.

Sosyalizmi Tanımak

Sosyalizmi Tanımak
Sosyalizme çoğu insan ön yargıyla yaklaşır.Önemli olan ise bu ön yargıları ortadan kaldırıp Sosyalizmi tanımaya çalışmaktır.İşte Sosyalizmi tanımak için büyük bir fırsat!Hepinize iyi okumalar.

Önerilen Kitaplar

Önerilen Kitaplar
Sevgili okurlarım,felsefeye başlayacaksanız iyi bir başlangıç için güzel bir kitap.Kitap Georges Politzer'in İşçi Üniversitesinde verdiği derslerin toplamından oluşuyor.Hepinize iyi okumalar.