Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

1 Ağustos 2015 Cumartesi

Yeni Osmanlıcılık Safsatası

                                                    Yeni Osmanlıcılık Safsatası
                         Sevgili okurlarım,Türkiye'de bazı çevreler Osmanlı İmparatorluğunu haddinden fazla seviyorlar ve Osmanlı İmparatorluğunu yeniden canlandırma hevesine kapılıyorlar.Öyle ki söz konusu heves bu çevrelerin gözünü Suriye ve Irak'a çeviriyor.Bu heves uğruna Türkiye Cumhuriyetini Orta doğu bataklığına çekmeyi göze almışlar.
                         Sevgili okurlarım toprakları geri almak iş değildir.İş,o toprakları değerlendirebilecek nitelikli yurttaşlara sahip olmaktır.Türkiye var olan eğitim sistemiyle kendi kendine yetemez,sürekli yabancı ülkelere bağımlı kalır.Bazı çevrelerin çok sevdiği Osmanlı yükseliş döneminde bilim ve felsefeye önem verse de zamanla pozitif bilimlerin dışlanması ve beşik ulemalığıyla birlikte çağının gerisinde kalmıştır.Osmanlı'da akılcı eğitim yerine var olan nakilci eğitim günümüzde Türkiye Cumhuriyet'inde de devam etmektedir.Bu ise Türkiye'nin büyük bir sorunudur.
                         Bana sorarsanız bu çevreler yanlış yeninin peşindedirler.Abbasi Devleti her açıdan Osmanlı İmparatorluğuna göre daha iyidir.İslamiyet Abbasi Devleti döneminde Altın Çağını yaşamıştır,Osmanlı İmparatorluğu zamanında ise bilim ve felsefeden çok askeri alanda ilerlemiştir.Bir zaman sonra ordu da askeri olarak gerektiği gibi yenilenmeyince o ilerleme de durmuştur.Peki,Abbasi Devletinin bu gücü nereden gelmektedir.Çünkü Abbasi Devleti askeri alan kadar bilim ve felsefeye de önem vermektedir.Öyle ki Memun Arapları Yunanlaştırma politikası gütmüştür.Burada Yunanlaştırma ile anladığımız herkesi bilim adamı ve filozof yapmaktır.Yoksa Memun İslamiyet'i öven insanları çok seviyordu ve onlara ödüller veriyordu.
                         Abbasi Devleti zamanında İslam yorumu olan Mutezile Mezhebinden bahsetmemek olmaz.Mutezile Mezhebi akla verdiği önemden dolayı diğer İslam Mezhepleri tarafından eleştirilse de hakim olduğu zamanlarda İslam Altın Çağını yaşamıştır.Ne zaman bu mezhep hakimiyetini yitirmiş ve Gazzali'nin nakle dayalı İslam anlayışı İslam toplumlarında hakim duruma gelmiş işte o zaman İslam kaybetmiştir.
                         Demek oluyor ki okurlarım Yeni Osmanlıcılık yerine Yeni Mutezile akımını gütmemiz İslam toplumları için daha iyidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder