Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

2 Ağustos 2015 Pazar

Kırım Tatar Halkı

                                                     Kırım Tatar Halkı
                 Kırım Tatarları yüzlerce yıldır Kırım'da yaşamalarına rağmen Kırım'ın Osmanlı'dan ayrılmasıyla beraber vatanları Rus işgaline uğramış ve kendi vatanlarında yabancı hale gelmişlerdir.Bu zulme dayanamayan Kırım Tatarlarından bazıları Romanya'ya ve Anadolu'ya göç etmişlerdir.Geri kalan Kırım Tatarları ise İkinci Dünya Savaşından sonra Sovyet Rusya tarafından Alman işbirlikçiliğiyle suçlanmışlar ve vatanlarından sürgün edilmişlerdir.Sonraki yıllarda Kırım Tatarlarının vatanlarına dönüş mücadeleleri zorlu olmuş,geriye dönenler ise sadece küçük bir Kırım Tatarı nüfusuyla sınırlı kalmıştır.Günümüzde Kırım'daki Kırım Tatarı nüfusu çok azdır ve Kırım Tatarları azınlık durumunda kalmışlardır.Bu azınlığın Ukrayna siyasetinde etkin rol oynaması mevcudiyetini devam ettirmesinde çok önemlidir.Kırım Tatarlarını yok sayan Rus işgaline karşı Kırım Tatarları yönünü Ukrayna'ya ve Batıya çevirmelidir.
                 Kaynakça
                 Aydıngün,Ayşegül,Aydıngün,İsmail(2004),Kırım Tatarlarının Vatana Dönüşü Kimlik Ve Kültürel Canlanma,Ankara:Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder