Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

3 Ağustos 2015 Pazartesi

Ütopik Sosyalizmden Bilimsel Sosyalizme

                                       Ütopik Sosyalizmden Bilimsel Sosyalizme
                         Sevgili okurlarım,tarihin çeşitli dönemlerinde Kapitalizmin adaletsiz ve savurgan bir ekonomik sistem olduğunu dile getiren çeşitli düşünürler olmuştur.Bunlardan bazıları Marx ve Engels öncesinde,İngiltere'de Robert Owen,Fransa'da Charles Fourier ve Comte Henri'de Saint Simon gibi düşünürlerdir.Bu düşünürler zihinlerinde Sosyalist bir toplum kurmayı başarmışlardır ama bu Sosyalist topluma gerçek hayatta nasıl ulaşabilecekleri hakkında fikirleri yoktur.Öyle ki bu fikirsizlik ütopyacıları Sosyalist toplumu gerçekleştirme de hakim olan sınıfa itmiştir.Bu ise büyük bir hatadır.Çünkü hakim olan sınıflar kendi hükümlerini devam ettirmek istemektedirler ve Ütopik Sosyalizmle uzaktan yakından ilgileri yoktur.
                           Ütopik Sosyalizmden Bilimsel Sosyalizme geçiş ise Marx ve Engels sayesinde olmuştur.Marx Kapitalizmi Das Kapital adlı eserinde incelemiş,Komünist Manifesto adlı eserinde ise Engels'le birlikte Bilimsel Sosyalizmin temel düşüncelerini ortaya koymuştur.Marx ve Engels'e göre Sosyalizme ancak işçi sınıfının devrimiyle ulaşılabilir.Yapılan bu devrimden sonra özel mülkiyet ortadan kaldırılır ve mülkiyet halka verilir.Devrimden sonra var olan işçi diktatörlüğü de geçicidir.Unutulmamalıdır ki devrimin amacı bir sınıfın hükmüne son verip onun yerine başka bir sınıfı getirmek değildir.Var olan nihai amaç sınıfsız bir toplum oluşturmaktır.
                            Kaynakça
                            Huberman,Leo(2014),Sosyalizmin Alfabesi,Ankara:Alter


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder